ImproDANS

Subtitle

Mine initiativ

ImproFestivalen: årlig festival - www.improfestivalen.com / www.Facebook.com/ImproFestivalen

 

PRAXIS: ukentlig deling av kunstnerisk praksis - www.praxisoslo.no / www.Facebook.com/praxisoslo 

 

Mind the GAP - lavterskelscene for danseprosjekter: årlig visningsevent på Scenehuset i Oslo. www.Facebook.com/mindthegap.oslo 

 

Bilder

Events

Recent Videos

5152 views
5382 views