ImproDANS

Subtitle

Beskrivelse av teknikkene jeg jobber med:

 

Moderne/samtidsdans

Fokus på funksjonell releaseteknikk, kroppsbevissthet, gulvarbeid og vektfordeling; hvordan man beveger seg smidig og dynamisk mellom gulv og stående og det å være alert – å ha beina under seg. Jeg er opptatt av det som er fysisk/organisk og hvordan vi kan jobbe konstruktivt med skjelettets struktur gjennom plasseringsarbeid og koblinger mellom de ulike kroppsdelene. På den måten kan musklene jobbe effektivt (dvs være aktive eller avspente når det trengs), og det igjen kan frigjøre kroppens potensial og vi får tilgang til flere dimensjoner i dansen. Jeg jobber med prinsipper som gravitasjon, sentrifugalkraft, counterbalance/motkraft, momentum/flow, pendel, spiral og naturlig balanse kontra det å være off balance. Jeg jobber også med romsoppfatning og retninger.

 

Improvisasjon

Gjennom ulike metoder og teknikker retter jeg fokus på å utvikle den egne signaturen. Jeg er opptatt av å styrke det personlige og oppmuntre til å utvikle seg selv som dansekunstner. Mye av arbeidet i improvisasjon handler også om ”tuning”, i det å bli bevisst seg selv og sine vaner, hvor man henter inspirasjon fra, og hvordan lære seg å åpne opp for alle muligheter som finnes i tid, kraft, rom og det å ta klare og tydelige valg.

 

Komposisjon og ensemblearbeid

Komposisjons- og ensemblearbeidet handler om å bli bevisst rom og retninger, tid og tempo, fraseringer og dynamikk, solo og samspill. Jeg jobber også med tuning og det å "samstemme" gruppen - hvordan en gruppe forholder seg til hverandre, i rommet og på scenen, med mål om å bygge opp felles referanser for å kunne skape og utvikle noe sammen i "instant composition". Vi jobber med øvninger som å se og bli sett (invite being seen, throw the eye), gi og ta fokus (status arbeid) og å skape, støtte eller forkaste idéer. Flere av øvelsene er hentet fra "Ensemble Thinking" - teknikken, utviklet av Nina Martin og Lower Left Collective (USA).

 

Kroppsbevissthet

Gjennom bevegelse, berøring og visualisering retter jeg fokus mot den personlige kroppen; hver enkelts plassering og holdning. Med utgangspunkt i skjelettets plassering - hvordan leddene er plassert i linje med hverandre, og hvordan både muskler, sener og bindevev er koblet sammen, gir jeg øvninger som åpner opp for økt bevegelighet, bedre sirkulasjon og mer pust i hele kroppen. 

 

I kontaktimprovisasjon

fokuserer jeg på relasjon og vektforflytning og hvordan man på ulike måter kan skape dans og bevegelse sammen. Jeg tar inn gulvteknikk for å kunne jobbe funksjonelt og dynamisk med gravitasjon og vekt, og ulike innganger i improvisasjon for å kunne leke, utforske og skape. Kontaktimprovisasjon er for meg både en sosial dans og et kunstnerisk uttrykk.

 

 

Bilder

Events

Recent Videos

5863 views
6140 views

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.