ImproDANS

Subtitle

Clupea Collective

Prosess 2, sommer 2012

Dansere: Katja Schia, Marie Nikazm Bakken, Signhild Meen Wærsted, Hanna Mjåvatn, Geir Hytten, Sanna Ryg.

Posted by Karen Høybakk Mikalsen on October 15, 2012 at 7:23 PM 5491 Views