ImproDANS

Subtitle

Svermen og One's a Crowd 2015

Utdrag fra Svermen; i prosess fra residens ved Scenekunst Østfold i Fredrikstad sommer 2015. Et scenekunstprosjekt i offentlig rom om mennesket som flokkdyr, om tilhørighet og samhold. Utdrag fra One's a Crowd; et forprosjekt om utenforskap og ensomhet med fortellere og dansere. Deichmanske bibliotek desember 2015.

Posted by Karen Høybakk Mikalsen on September 1, 2016 at 4:26 AM 2986 Views

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.