ImproDANS

Subtitle

Koreografiske utdrag fra 2007-12

Korte utdrag fra Emellanåt 2007, Prepost 2007, skisser og work in progress fra Solo med gjester 2011-12, og Empatheia 2012.

Posted by Karen Høybakk Mikalsen on October 15, 2013 at 5:16 AM 5913 Views

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.